Leerroutes

Leerlingen op Steenspil kunnen in de bovenbouw een route kiezen die bij ze past. In elke route ontdek je je talenten! We bieden er 11 aan, namelijk:


In zo'n route verdiep je je in een bepaald vakgebied. Je komt dus veel over de onderwerpen van die route te weten. Zo kun je ook ontdekken of het je leuk lijkt om later in die rchting te gaan werken. Je leert vooral door te doen. Doordat je veel doet, ontwikkel je ook de zogenaamde 21st Century Skills. Sommige dingen leer je door ze individueel te doen. Andere dingen leer je goed door ze samen te doen. Behalve over de onderwerpen van je route, leer je ook hoe je een voorwerp ontwerpt en 3D-print, hoe je een filmpje monteert en hoe je een website kunt maken. In de projecten die je samen met andere leerlingen uitvoert voor echte opdrachtgevers, leer je ook hoe je problemen kunt oplossen, hoe je goed kunt samenwerken, hoe je een evenement organiseert, hoe je een product kunt verkopen of een bedrijfje opzet. Op deze manier ontdek jij op Steenspil wat je allemaal kan, wat je wil en wie je bent en dat is meer dan je nu al weet!

Projecten

Bij alle leerroutes werken we met projecten. In projecten ontwikkelen jullie je beroepscompetenties. Je leert om een beroepsproduct te maken dat voldoet aan de eisen van de beroepspraktijk. In projecten worden allerlei kennis en vaardigheden samen- hangend aangeboden. Samen het product ontwikkelen dat de opdrachtgever vraagt. Echte of zo echt mogelijke opdrachten die je samen met je klas uitvoert.

Training

Naast projecten volg je trainingen. Een training is een serie van korte, praktisch ingevulde lessen en opdrachten. Een trainingsopdracht duurt nooit langer dan 3 lesuren en neemt maximaal 12 lesuren in beslag. Een op zichzelf staande trainingsopdracht van 3 lesuren noemen we een workshop. Trainingen zijn voornamelijk gericht op het aanleren van vaardigheden die je nodig hebt voor de beroepsuitoefening. Ze bestaan vooral uit praktijkopdrachten, ondersteund door theoretische onderbouwingen, vraagstukken, onderzoeksopdrachten en werkkaarten. Je werkt deels zelfstandig, deels samen aan de opdrachten. Je docent zal je begeleiden bij dit proces. De trainingen worden beoordeeld volgens een vast schema. Het kan zijn dat er voor bepaalde vakspecifieke trainingen gastdocenten tijdens de les aanwezig zijn. Ook gaan we op pad. We bezoeken relevante werkplaatsen, bedrijven en of instellingen.

Cursus

Cursussen zijn gericht op het aanleren van kennis. Een cursus bestaat uit een samenhangende serie (ook praktische) theorielessen. De theorielessen worden ondersteund door verwerkingsopdrachten. Ook een samenhangende cursus neemt maximaal 12 lesuren in beslag.

Stage

De leerlingen gaan ook op stage. Tijdens de stage kan je van alles leren, maar de bedrijfsprakijk is altijd leidend voor de werkzaamheden. De koppeling met leren voor school is daardoor niet altijd duidelijk. Om zichtbaar te maken wat je geleerd hebt, is reflectie op de stage-ervaringen belangrijk.

Loopbaanleren (LOB)

Loopbaanleren en reflectie is de rode draad binnen de opleiding. Door samen te reflecteren leren jullie veel over jezelf, met de bedoeling een stap verder te komen. Reflecteren is terugkijken op wat je gedaan hebt, stilstaan bij wat je kunt en wat je weet. We kijken naar de inhoud van de les, de projectopdracht of de stage, in combinatie met je eigen handelen. Gevolg is dat je de inhoud beter kunt onthouden, je staat stil bij de aanpak, eigenschappen en kwaliteiten van je werk. Door te reflecteren leer je veel over jezelf waardoor nieuwe doelen gesteld kunnen worden. In het verlengde van reflectie ligt vooruitkijken. Loop- baanontwikkeling richt zich op hoe wil jij je verder ontwikkelen en wat wil je daarom nog meer gaan doen. Bij loopbaanontwikkeling hoort het kunnen maken van keuzes. Met behulp van loopbaanbegeleiding kun je op Steenspil gericht kiezen welke vervolgopleiding het beste bij jou past. Aan het eind van het vmbo kijk je terug op je vmbo-periode en vooruit naar het mbo.

Drempelloos naar het mbo

Doordat Steenspil onderdeel van het ROC West- Brabant is, kunnen leerlingen drempelloos naar de opleidingen van het mbo van het ROC West- Brabant. Dat werkt als volgt: aan het einde van de vierde klas doe je examen. Als je geslaagd bent voor dit examen, ben je toelaatbaar op elk mbo dat aansluit op jouw niveau. Het maakt daarbij niet uit welke leerroute je gedaan hebt, als jij iets anders wil dan kan dat. Drempelloos naar het mbo geldt voor de leerlingen die doorgaag in een op de gekozen leerroute aansluitende mbo opleiding. Naast je examen doe je een proeve van bekwaamheid in jouw vakgebied. De proeve van bekwaamheid is een soort eindopdracht die door de docenten van Steenspil, het mbo en het bedrijfsleven ontworpen is. Slaag je voor deze proeve van bekwaamheid, dan ben je ook aangenomen op het mbo van het ROC West- Brabant dat bij jouw leerroute hoort.