Leerwegen

Op Steenspil kun je leren op je eigen niveau, want alle leerwegen zijn in huis:

  • Mavo+
  • Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL)
  • Basisberoepsgerichte leerweg (BBL)

Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) wordt aangeboden in alle leerwegen.

Mavo+: veel theorie en 6 uur praktijk
De mavo+ is geschikt voor leerlingen die weinig moeite hebben met leren. De mavo biedt een algemene theoretische basis. Binnen de mavo doe je examen in zes algemene vakken. Welke dat zijn, hangt af van jouw keuze voor een bepaalde sector. De plus staat voor het extra praktijkvak dat je op een gewone mavo niet hebt. Daardoor heb je ook zes praktijkuren!
Op die manier vergroot je je kansen op mbo niveau 4 of je kunt zelfs naar havo. Je vakkenpakket moet dan wel afgestemd zijn op het juiste havo-profiel.

Kaderberoepsgerichte Leerweg: meer praktijk
De Kaderberoepsgerichte Leerweg (KBL) is geschikt voor leerlingen die graag leren door praktisch bezig te zijn. Naast algemene vakken krijg je een beroepsgericht programma van gemiddeld twaalf uur in de week. In deze leerweg heb je in klas 4 twee praktijkvakken en vier algemene vakken in je pakket. Het niveau van de algemene vakken is wat lichter dan in de gemengde leerweg, de twee praktijkvakken zijn qua niveau juist wat zwaarder. Deze leerweg is meer naar de praktijk gericht. Als je je diploma hebt gehaald, kun je doorstromen naar het middelbaar beroepsonderwijs, niveau 3 of 4.

Basisberoepsgerichte Leerweg: vooral praktijk
De Basisberoepsgerichte Leerweg (BBL) is voor leerlingen die heel praktisch zijn ingesteld en het liefst met de handen werken. In verhouding wordt veel aandacht aan de praktijk besteed. In deze leerweg heb je in klas 4, net als in de kaderberoepsgerichte leerweg, vier algemene vakken en twee praktijkvakken in je pakket. Het verschil zit in het niveau van de algemene vakken en de praktijkvakken; dat is duidelijk minder zwaar en omvangrijk dan bij de kaderberoepsgerichte leerweg. Als je je diploma hebt gehaald, kun je doorstromen naar niveau 2 van het mbo.