Leerlingenportal

Iedere leerling die ingeschreven is op een van de instituten van het ROC West-Brabant en dus ook alle leerlingen van Steenspil, hebben een account op het netwerk van het ROC West-Brabant. Deze is zowel op school als thuis voor leerlingen te bereiken via het adres: https://portal.rocwb.nl

Op de portal is het nieuws van Steenspil te vinden, beleidsdocumenten, procedures en regelingen en is er de mogelijkheid om tegen zeer geringe kosten officiële versies aan te schaffen van veel gebruikte software (bijv. MS Office). Je kunt hier opdrachten die je thuis hebt gemaakt, opslaan op je eigen werkgebied en daar dan vervolgens op school weer aan verder werken. En vice versa natuurlijk!