Ondernemend onderwijs

Steenspil bereid je voor op ondernemerschap, want veel leerlingen van nu zijn de ondernemers van de toekomst. Ondernemen betekent behalve je vak goed uitoefenen ook: samenwerken, vooruit kijken, kansen creëren, problemen oplossen, zelfbewust zijn en zelf je weg kiezen. Ondernemend onderwijs leert je jezelf presenteren, hoe je nadenkt over het leven, hoe je zélf de regie over je leven houdt, en niet de werkgever. Het gaat over wat wil ik, wat kan ik, wat weet ik, wie wil ik zijn.

We stimuleren ondernemerschap, zitten dicht op de innovaties in het bedrijfsleven en bereiden de leerling voor op een veranderende wereld waarin je moet blijven leren om bij te blijven. Onze aanpak is gebaseerd op de begrippen ‘Weten, Kunnen, Willen en Zijn’. Kennis opdoen en een diploma halen zijn belangrijk, maar ambitie en persoonlijkheid zorgen ervoor dat uw kind straks zijn of haar eigen weg naar succes kan vinden.

Weten, kunnen, willen, zijn

Als je Steenspil verlaat, heb je meer dan een vmbo diploma op zak. Met een diploma van Steenspil ben je voorbereid op de toekomst, omdat je op Steenspil zoveel meer leert dan leren alleen. Steenspil werkt met de 4 principes weten, kunnen, willen en zijn.

Weten: Kennis, wat heb je geleerd?
Kunnen: Jouw talent, wat kan je? Wat zijn jouw competenties? Haal het beste uit jezelf!
Willen: Ambitie, waar wil je heen?
Zijn: Wie ben je? Jij mag er zijn: het draait om jou!

Met en voor het bedrijfsleven

Ons onderwijsaanbod is beroepsgericht. Leerroutes en lesstof zijn samen met het bedrijfsleven en het mbo gemaakt. Door deze intensieve samenwerking heeft de leerling straks een drempelloze toegang tot het mbo van ROC West-Brabant.

Projectmatig onderwijs

Zo’n 50% van ons beroepsgerichte onderwijs bestaat uit projecten voor en met het bedrijfsleven in de omgeving. Leerlingen maken actief kennis met bedrijven en ondernemers en bedenken onder begeleiding van onze docenten oplossingen die meteen getoetst worden in de praktijk.