Rekenboek

Steenspil maakt gebruik van het rekenboek ‘Op weg naar 2F’. Dit boek is gemaakt voor docenten ter begeleiding van leerlingen van Steenspil. Het eerste doel van het boek is om docenten te ondersteunen bij onderdelen die binnen de opleiding met het vak rekenen te maken hebben en de leerlingen beter voor te bereiden op de rekentoets.

Deze rekentoets bestaat uit de volgende onderdelen:
  • Getallen
  • Verhoudingen
  • Meten en meetkunde
  • Verbanden
Een tweede doel is dat we als Steenspil ernaar streven om vaardigheden op eenduidige wijze aan te bieden. Hiermee willen we duidelijkheid scheppen voor docenten, leerlingen en ouders. Daarnaast zorgt een eenduidige strategie van werken ervoor dat we samen de kwaliteit van het (reken)onderwijs kunnen verhogen. Dus ook het niveau van onze leerlingen.

Download het Rekenboek