Schooldocumenten

Onder schooldocumenten staan enkele belangrijke documenten. In de schoolgids staan zaken beschreven, zoals ondersteuning van leerlingen, de inrichting van het onderwijs, de dagelijkse gang van zaken, de doelstellingen van de school, huisvesting, geldzake en veiligheid.

Het schoolplan geeft de plannen weer voor de komende jaren. Steenspil brengt in het leerlingenstatuut tot uitdrukking hoe de school aankijkt tegen, en om wil gaan met, de rechten en plichten in een onderwijsorganisatie. Tevens wil Steenspil dat alle leerlingen op dezelfde wijze behandeld worden.

Hieronder vind je alle belangrijke schooldocumenten:


Schoolgids Steenspil 2017-2018
schoolplan VMBO 2015-2018
Schoolveiligheidsplan Steenspil 2015-2018
Onderwijsondersteuningsprofiel Steenspil

Examenreglementen 2017-2018
In het vmbo worden er al in leerjaar 3 examenonderdelen getoetst. Deze cijfers tellen mee bij het bepalen van de examenuitslag aan het einde van leerjaar 4.
Examenreglement VMBO 2017 2018 V2 klas 3 en 4
Examenreglement bezemkandidaten VMBO leerjaar 4 2017 2018

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) schooljaar 2017-2018

PTA 3e jaars:
PTA 3BB 2017-2018
PTA 3KB 2017-2018
PTA 3 GT 2017-2018
PTA aanvulling 2017-2018 Halsteren - V2


PTA 4e jaars:
PTA 4BB 2017-2018
PTA 4KB 2017-2018
PTA 4 GT 2017-2018
PTA aanvulling 2017-2018 Halsteren - V2
PTA aanvulling 2017-2018 4GT Halsteren V2

Diversen:
Overdrachtsdossier
Leerlingenstatuut-2015-2017
Klachten en procedures ROC West-Brabant
Reglement commissie van bezwaar verwijdering
Huishoudelijk reglement commissie van bezwaar verwijdering
Medisch handelingsprotocol
Bestuursreglement ROC WB