Schoolregels

Steenspil wil graag een veilige omgeving creëren, waarin iedereen optimaal kan functioneren. Daarvoor zijn vier belangrijke pijlers vastgesteld, namelijk: betrokkenheid, respect, duurzaamheid en doelgerichtheid. Hierop zijn de schoolregels gebaseerd. Hieronder staan puntsgewijs de schoolregels geformuleerd.

Op Steenspil:
 • helpen we elkaar om de regels te volgen.
 • houden we rekening met leerlingen die les hebben. We zorgen dus voor rust in de gangen.
 • volgen wij de aanwijzingen van al het personeel op (docenten, conciërge, receptioniste...)
 • behandelen wij de ander zoals we zelf behandeld willen worden.
 • pesten wij en bedreigen wij anderen niet.
 • wordt lichamelijk en geestelijk geweld niet geaccepteerd.
 • respecteren wij ieders grenzen.
 • blijven we van ieders spullen af.
 • dragen we in het lokaal geen jas en pet.
 • houden we onze omgeving schoon en netjes.
 • Je ruimt dus je eigen rommel op.
 • eten en drinken we alleen in de pauze en alleen in de aula of op het buitenplein.
 • ben je zelf verantwoordelijk voor het in orde hebben van schoolwerk, huiswerk en schoolspullen.
 • gebruik je je telefoon of muziekspeler niet tijdens de les. Alleen wanneer je docent toestemming geeft, mag je deze tijdens de les voor schoolse zaken gebruiken.
 • gaan we alleen tijdens de pauzes naar het toilet.
 • doe je wat het schoolpersoneel van je vraagt.
De gedragscode op Steenspil is:
 • Wij behandelen elkaar zoals we zelf behandeld willen worden.
 • Wij spreken elkaar aan op een positieve manier.
 • Wij zorgen met elkaar voor een schone en veilige leer-/werkomgeving.
 • Wij zorgen samen voor een goed resultaat.