Van vmbo naar mbo

Steenspil biedt toekomstbestendig onderwijs. De beroepen van de toekomst veranderen zo vaak en steeds sneller, dat Steenspil het belangrijk vindt je zo breed mogelijk op te leiden, zodat je zo breed mogelijk kan uitstromen.


Wat moet ik kiezen?

Dat is de vraag waar iedere leerling op het vmbo mee worstelt aan het einde van het tweede leerjaar. Een kennismaking met de mogelijkheden die de richtingen Zorg & Welzijn, Economie, Groen en Techniek te bieden hebben, vindt plaats tijdens de lessen Praktische Profiel Oriëntatie (PPO) of in de mentorlessen. Met je mavo+ diploma van Steenspil heb je een goed diploma voor niveau 4 op het mbo. Je kan er ook voor kiezen om met je mavo+ diploma door te stromen naar havo. Kijk voor informatie over de mbo-opleidingen op www.rocwb.nl/mbo

MAVO+

Leren door ervaren draagt bij aan jouw ontwikkeling, daarom maakt het team van Steenspil zich hard voor de mavo+. Een variant van de mavo, waarbij leerlingen naast de normale theoretische vakken zes praktijklessen per week extra krijgen.
Bij Steenspil kun je jezelf specialiseren in een vakrichting, maar kun je ook vakken uit andere sectoren kiezen. Door die praktijkervaring heb je een bredere basis, voordat je de stap zet naar het mbo of havo. Leren kiezen, ervaringen opdoen, samenwerken, problemen oplossen over de praktijkvakken heen, combineren met theorievakken, dit alles draagt bij aan een ondernemende houding van leerlingen. Ook voor andere leerwegen heeft deze aanpak voordelen. Als je binnen de praktijk een hoger niveau aankan, mag je het examen ook op dit hogere niveau afleggen. Daardoor verbetert de aansluiting met het mbo sterk.

Steenspil biedt alle praktijksectoren aan, waarbij de creatieve praktijkvakken belangrijk zijn. Mavo+ investeert dit jaar ook in toekomstbestendige lesmaterialen, zoals iPads, een extra 3D-printer, lasrobot en een computergestuurd lasersysteem waarmee leerlingen 2D-ontwerpen 3D kunnen realiseren.

Voorbereid op de toekomst

Steenspil is dé school voor vmbo en beroepsgerichte mavo in de regio Bergen op Zoom. Steenspil bereidt je voor op een steeds sneller veranderende toekomst met ondernemend onderwijs. Steenspil is een overzichtelijke school. Klein genoeg om alle leerlingen te kennen en te weten wat hen bezig houdt. En groot genoeg om een brede variëteit aan vakken, studierichtingen en omgevingsgerichte activiteiten aan te bieden. We zijn optimistisch en gaan liever uit van mogelijkheden dan van moeilijkheden. Basis voor alles is wat uw kind kan en aankan. Daarbij onderhouden we ook graag een goede relatie met u. Samen werken we aan de ontwikkeling van uw kind. Samen halen we uit iedere leerling wat er in zit. En misschien wel een beetje meer…

Directeur Patrick van der Pijl: “Aan ouders vraag ik wel eens wat ze moesten kunnen toen ze van school kwamen en begonnen met werken”, zegt Van der Pijl, “dan noemen ze een hoop dingen, die er samengevat op neerkomen dat ze hun 'eigen broek moesten kunnen ophouden'. Dat is wat wij onze leerlingen hier leren. Denk er maar eens over na: ‘je broek ophouden’ is een ontzettend ruim begrip. Het gaat over wijsheid, over sociale vaardigheden, over initiatief, over geld, over planning, noem maar op. Op Steenspil vinden we dat een diploma slechts een minimum is. Wij willen dat onze leerlingen zich staande kunnen houden in een maatschappij die steeds verandert en daar kunnen opbloeien.”