Klachtenregeling

Ondanks alle zorgvuldigheid en inspanningen kunnen er nog altijd zaken zijn die anders uitpakken dan bedoeld. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan over de begeleiding van leerlingen, ongewenste omgangsvormen of uitval van lesuren.

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken zullen in onderling overleg tussen leerling, ouders en school kunnen worden afgehandeld. Indien afhandeling op vestigingsniveau naar de mening van de klager niet naar tevredenheid is afgehandeld, kan de klacht via het digitale klachtenformulier worden voorgelegd aan de algemeen directeur.

Open het klachtenformulier