Ouderavonden

Als ouder word je drie maal per jaar uitgenodigd voor een individuele ouderavond. Op deze avond worden de resultaten en/of het gedrag van de leerling met de mentor besproken. Ook worden er algemene ouderavonden georganiseerd, waarop belangrijke onderwerpen worden besproken, namelijk:
  • Leerjaar 1: de stap van het basisonderwijs naar voortgezet onderwijs
  • Leerjaar 2: de bepaling van de leerweg in de bovenbouw
  • Leerjaar 3: de keuze voor een vakkenpakket in klas 4
  • Leerjaar 4: de examenregeling en de te volgen procedure bij aanmelding voor het vervolgonderwijs.