Ouderraad

De betrokkenheid van ouders staat bij ons hoog in het vaandel, daarom zijn we heel blij met het grote aantal ouders in onze ouderraad. De ouderraad is een inspraakorgaan binnen onze school. In de ouderraad krijgen ouders de kans om te overleggen met elkaar, de schoolleiding en het personeel.

De ouderraad bestaat uit een groep bevlogen ouders. De ouderraad komt eenmaal in de vier weken bij elkaar en praat over alles waar de school zich mee bezighoudt, zoals busvervoer, schoolreglement, vrijwillige financiële bijdrage, etc. Ook kunnen deze ouders ondersteunen tijdens rapportavonden, het opzetten van ouderavonden voor alle ouders en andere activiteiten. De ouderraad is bereikbaar op dit e-mailadres: ouderraadsteenspil@rocwb.nl

Verder spelen de ouderraadleden een rol in de Centrale Ouderraad van het ROC West-Brabant en de Centrale Ouderraad van de regio.

De leden van de ouderraad zijn: 
  • Angela Haverkamp (voorzitter)
  • Esther van Zundert (vice voorzitter)
  • Diana Bastiaanse (secretaris, lid centrale ouderraad)
  • Dominique Kolk
  • Petra van Liempd
  • Hilgonda Frijters
  • Ilknur Yilmaz-Gicek (lid gemeenschappelijke ouderraad, lid ondersteuningsplanraad) 
  • Corina Pronk
  • Karin Landa
  • Margreet Konings