Schoolboeken

Ook dit schooljaar ontvangt de school geld van het rijk per leerling (ongeacht leerjaar en gekozen pakket) en moet daarvoor een basis leermiddelenpakket beschikbaar stellen.

Dit basis leermiddelenpakket moet de leerling in staat stellen de vakken te volgen en resultaten te behalen binnen de kaders en de werkwijze van de school. Indien de werkelijke kosten van dit pakket hoger uitvallen dan het budget, is dat voor rekening van de school. Buiten deze regeling vallen naslagwerken en boeken die in meerdere leerjaren gebruikt worden. Hierbij moet je denken aan woordenboeken, atlas, rekenmachine, agenda, schriften, multomap etc.

Wil je meer informatie verzamelen over de ouderbijdrage, de noodzakelijke leer- en hulpmiddelen, schoolboeken, tegemoetkoming schoolkosten, verzekeringen, ongevallenverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering, dan kun je die vinden in de schoolgids.
Schoolboeken in schooltas