Wethouders trots op samenwerking vmbo-scholen

Dinsdag 18 maart 2014 -

V.l.n.r.: Wethouder Van der Wijst (Woensdrecht), Wimar Lindenberg (’t Ravelijn), Senna Lindenberg (’t Ravelijn), wethouder Van Geel (Steenbergen), Stephanie Kesselaar (ZuidWestHoek College), wethouder Coppens (Bergen op Zoom) en Sven Janssens (Prinsentuin).

Leerlingen van de vmbo-scholen ’t Ravelijn in Steenbergen, het ZuidWestHoek College in Ossendrecht en Steenspil in Halsteren kregen donderdag 12 maart de eer de brochure ‘Wegwijs in het vmbo’ aan de wethouders van Onderwijs van de drie gemeentes te overhandigen.

Al eerder werkten de vmbo-scholen in Bergen op Zoom en omgeving succesvol samen. Zo hebben de scholen vorig jaar gezamenlijk gekeken naar het aanbod van vmbo in de regio en is er door het samengaan van enkele scholen minder instroomplaatsen gecreëerd waardoor er volgend schooljaar drie sterke en brede vmbo-scholen zullen zijn, te weten ‟t Ravelijn in Steenbergen, het ZuidWestHoek College in Bergen op Zoom en de Steenspil in Halsteren. De vestiging van 't Bergse VMBO aan de Pomonalaan (zorgleerlingen) blijft ook bestaan. Wethouder Coppens is ervan overtuigd dat de scholen prachtige opleidingen verzorgen. "Het is fantastisch dat deze leerlingen gekozen hebben voor één van de vmbo-scholen".

Om ouders en leerkrachten van basisschoolleerlingen groep 7/8 wegwijs te maken in het onderwijstype vmbo hebben de vmbo-scholen gezamenlijk de brochure „Wegwijs in het vmbo‟ opgesteld. De scholen hebben in de brochure algemene informatie over het vmbo overzichtelijk bij elkaar gezet: wat is het vmbo, welke termen kent het vmbo, hoe zit het in elkaar, wat zijn de mogelijkheden met een vmbo-diploma en waar is overige interessante informatie te vinden? De scholen hebben de medewerking gevraagd van een zevental gezinnen die hun ervaring met één van de vmbo-scholen met de lezer delen. Enkele van de geïnterviewde leerlingen overhandigden de eerste exemplaren van de brochure aan de wethouders.

Het boekje onderstreept de goede samenwerking van de vmbo-scholen en laat zien dat de scholen trots zijn op het behaalde resultaat om gezamenlijk de markt voor te lichten. Trots zijn ook de wethouders die het initiatief namen om de scholen te laten samenwerken en gedurende het hele traject nauw betrokken zijn geweest. "We zijn erg blij met het proces van de afgelopen jaren. Er is een nieuwe opzet gemaakt, zodat vmbo in de toekomst gegarandeerd is", aldus de Steenbergse onderwijswethouder Van Geel. Ook wethouder Van der Wijst heeft bewondering voor de samenwerking. "Ik ben geweldig te spreken over hoe goed er rekening is gehouden met elkaar".

Nadat de wethouders de primeur hebben gehad worden de brochures verder verspreid onder de basisscholen.

Hier vind je de Brochure Wegwijs in het VMBO