Veelgestelde Vragen

Hoe betaal ik de ouderbijdrage?
De ouderbijdrage kan alleen betaald worden via het ouderportaal. Bij artikelafname vinkt u aan wat u af wilt nemen. Vervolgens doorloopt u de stappen en kunt u betalen via Ideal of via internetbankieren o.v.v. het factuur- en debiteurennummer.
Ik kom niet op Magister?
De eerste keer dat u inlogt moet dat altijd via een computer of laptop. Ook het verifiëren van uw e-mailadres moet via een computer of laptop bevestigd worden. Daarna kunt u van de app gebruik maken. Als u inlogt voer dan bij school ROCWB in.
Hoe moet ik aanmelden?
Op onze website onder het kopje kennismaken vind je aanmelden, hier kun je het aanmeldformulier downloaden. Ook vind je hier informatie over de toelatingseisen.
Wanneer zijn de aanmeldavonden?
De aanmeldavonden van volgend jaar zijn nog niet bekend.
Wat zijn VR lessen?
Sinds februari 2018 volgen eerste en tweedejaars op Steenspil VR lessen. VR (Virtual Reality) is een bril waarbij het lijkt of je in de school staat. Deze lessen worden gegeven om ingewikkelde processen zichtbaar en begrijpelijk te maken, door er in een VR omgeving naar te kijken of er doorheen te wandelen. Op een aanstekelijke en actieve manier maken de leerlingen kennis met het verleden, heden en de mogelijke toekomst.
Wat is een VIP-rondleiding?
Een VIP-rondleiding is een rondleiding door de school. Je kunt de sfeer nog even komen proeven, voordat je de stap zet van de basisschool naar het vmbo. De VIP-rondleiding is ook ideaal als je een open dag hebt gemist of behoefte hebt aan extra informatie.
Waar zijn de aanmeldavonden voor bedoeld?
De aanmeldavonden zijn bedoeld om te kijken of onze school ook echt iets voor jou is. Zo ja, dan kun je die avond je voor de school aanmelden. De inschrijfavonden van volgend school jaar zijn nog niet bekend.
Welke profielen kunnen jullie mij aanbieden?
Wij bieden 4 profielen aan, namelijk: Groen, Economie, Techniek en Zorg en Welzijn. Ieder profiel vertakt zich in 3 leerroutes: Groen - Groen & Design - Food & Natural Life - Eco-business & Wildlife Zorg en Welzijn - Lifestyle & Bewegen - Health & Care - Sport & Veiligheid Economie - Fashion en Ondernemen - Logistiek en Ondernemen - Toerisme en Ondernemen Techniek - Gebouwde omgeving, Interieur en Design - Transport en Mobiliteit - Engineering en Maintenance
Aan welke beroepen moet ik denken bij Steenspil?
Een beroep leer je niet op het VMBO, maar op het MBO (Middelbaar Beroepsonderwijs). In het VMBO bereiden we je voor op een plaats in het MBO.
Waarom zou ik voor Steenspil kiezen?
Steenspil bereidt je voor op een steeds sneller veranderende toekomst met ondernemend onderwijs. Steenspil leert je de vaardigheden die nodig zijn om toekomstbestendig te zijn. Je ontwikkelt je in vier jaar tot een jonge professional die succesvol naar het mbo gaat en daarna wellicht naar het hbo!
Welke lessen krijg ik bij Steenspil?
Welke lessen je kunt volgen bij Steenspil vind je bij vakken.
Hoeveel leerlingen heeft Steenspil?
Wij hebben hier ongeveer 450 VMBO leerlingen. Er zitten zeker zoveel meisjes als jongens op school.
Heb ik tussenuren als ik op Steenspil zit?
Nee, er zijn geen vrije tussenuren. Als een docent afwezig is, geeft een vervangende docent die les of je kunt verder werken aan je leerstofplanners. Lessen tijdens het 3e t/m het 5e lesuur vervallen nooit. Bij hoge uitzondering vervallen de lessen op het 1e en 2e lesuur of het 7e en 8e lesuur. Deze roosterwijzigingen worden altijd vroegtijdig aangekondigd via het mededelingenbord of in Magister. Iedere les wordt opgevangen en alle leerlingen blijven op het schoolterrein.
Heb ik ook een mentor?
Iedere klas heeft een eigen mentor. Dit zal een docent zijn die meerdere vakken en dus ook lesuren aan jouw klas geeft en daardoor het meeste contact met je heeft. Het aanspreekpunt voor jou en je ouders zal dus de mentor zijn. De mentor bespreekt regelmatig hoe het gaat met de resultaten, maar ook allerlei persoonlijke punten kunnen besproken worden. Dit gebeurt tijdens het mentoruur. De mentor nodigt jouw ouders drie keer per jaar uit voor een gesprek naar aanleiding van een rapport. Indien dat nodig is, worden ouders ook tussentijds uitgenodigd.
Mag ik bij jullie roken?
Ja, met toestemming van ouders en op speciale plekken buiten.
Wat moeten mijn ouders/verzorgers betalen als ik naar Steenspil ga?
De schoolboeken zijn gratis. De kosten voor de ouders/verzorgers voor een heel schooljaar bedragen tussen de € 40,- en € 75,-. Deze kosten verschillen per leerjaar en bestaan uit de huur van je kluisje, je sportkleding en eventuele excursies. Daarnaast komen mogelijk de vervoerskosten van de bus.
Komen leerlingen uit dezelfde woonplaats bij elkaar in de klas?
Uiteraard proberen wij dorps- of buurtgenoten in de zelfde klas te zetten, als zij in de zelfde leerweg zitten.
Krijg ik veel huiswerk?
Je krijgt zeker huiswerk, maar of dat veel is, is moeilijk te zeggen. Je krijgt nou eenmaal les op een niveau die bij je past. Het huiswerk dat je thuis moet maken is er op afgestemd. Als je gemakkelijk leert, zal je minder tijd nodig hebben dan kinderen bij wie het moeilijker gaat. Tijdens de lessen krijg je de tijd om huiswerk te maken, maar lukt dit niet dan moet je het thuis verder afmaken.
Hoe onderhouden jullie het contact met mijn ouders/verzorgers?
Als je ouders willen weten hoe jij het op school doet of informatie willen over andere zaken van school, kunnen zij contact opnemen met jouw mentor. Wij hebben voor elk leerjaar een informatieavond aan het begin van elk schooljaar. Daarnaast zijn er tafeltjesavonden van 10 minuten. Als aangeven wordt dat langer wenselijk is, wordt een aparte afspraak gemaakt.
Is Steenspil bereikbaar met het openbaar vervoer?
Steenspil Halsteren heeft een regionale functie. Onze leerlingen komen uit Bergen op Zoom, Halsteren, het eiland Tholen, Wouw, Dinteloord, Steenbergen, Lepelstraat, Woensdrecht, Hoogerheide en Heerle. Je kunt fietsen, maar ook de bus pakken naar Steenspil. Via buslijn 310 (Bergen op Zoom) en 618 (Tholen) kom je bij Steenspil terecht. Het openbaarvervoer wordt geregeld door Bravo (Arriva Nederland). Plan je route via 9292.nl
Krijg ik ook een stage?
Op onze school loop je in de bovenbouw een bepaalde tijd stage. Juist de stage is belangrijk om wat ervaring op te doen in het bedrijfsleven, zodat je een beroep eens in de praktijk meemaakt. Je krijgt daardoor inzicht in de beroepspraktijk en dit maakt het gemakkelijker om een beroepskeuze te maken.
Welke opleidingen kan ik gaan volgen na het vmbo?
Steenspil biedt 4 leerroutes aan, waar je er een van kiest. Dit wilt niet zeggen dat je in deze leerroute moet blijven als vervolg in het mbo. Je kunt dus na het vmbo naar alle MBO opleidingen. Met je mavo+ diploma van Steenspil heb je een goed diploma voor niveau 4 op het mbo. Je kan er ook voor kiezen om met je mavo+ diploma door te stromen naar havo. Kijk voor informatie over de mbo-opleidingen op www.rocwb.nl/mbo
Hebben jullie ook activiteiten op jullie school?
Voor alle leerjaren hebben we ieder jaar activiteiten. Waterkamp, schoolfeesten, uitjes naar steden (bijvoorbeeld Londen en kerstmarkt Düsseldorf) zijn voorbeelden van onze activiteiten. Ook hebben we een volleybal toernooi tegen de docenten in de vierde en een barbecuefeest voor leerjaar 4. Daarnaast zijn er sportdagen en algemene activiteiten zoals de kerstviering en het kerstgala.
Wanneer is de open dag?
De open dag van Steenspil is altijd op de laatste zaterdag van januari van 10:00 tot 15:00 uur. De open dag van 2017 is dus al geweest, voor meer informatie kun je terecht op onze website.
Welke ondersteuning bieden jullie aan?
Het ondersteuningsteam maakt voor iedere leerling een handelingsplan. We bepalen of je extra ondersteuning nodig hebt aan de hand van de gegevens van de basisschool. Je kunt op onze school op verschillende manieren extra ondersteuning krijgen. Tijdens de ondersteuningsuren kun je hulp krijgen voor bijvoorbeeld Nederlands, Engels, rekenen en/of wiskunde van een deskundige docent of een remedial teacher. Per rapportperiode wordt bekeken of de ondersteuning beëindigd of verlengd wordt. Indien nodig worden er op onze school ook trainingen gegeven met betrekking tot faalangst, weerbaarheid, motorische remedial teaching, girls talk, studievaardigheden en examentraining. Als je een dyslexieverklaring hebt, kun je in aanmerking komen voor het gebruik van Kurzweil en/of digitale boeken. Extra ondersteuning Sommige leerlingen hebben bij het verlaten van de basisschool een leerachterstand. Dat kan veel oorzaken hebben, maar wordt meestal veroorzaakt door een leerprobleem. Als dit bij jou het geval is, krijg je in het voortgezet onderwijs extra ondersteuning in één van de vakken. Alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen dat bij ons op school krijgen. Het is ook mogelijk dat je extra hulp krijgt van je mentor of een andere deskundige.
Wat is Leerwegondersteunend onderwijs?
Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) is officieel toegekende hulp die leerlingen kan worden geboden om met succes een vmbo-opleiding te kunnen volgen. • LWOO wordt toegewezen door een onafhankelijke commissie: de Regionale Verwijzings Commissie. • LWOO kan worden toegekend aan leerlingen in alle leerwegen van het vmbo. • Om in aanmerking te komen voor LWOO moet aan een aantal criteria zijn voldaan. • De school voor voortgezet onderwijs, in dit geval Steenspil, is verantwoordelijk voor de aanvraag van LWOO.